Odpovědní formulář

Nenašli jste žádnou vhodnou pozici?

Nenašli jste žádnou vhodnou pozici?

Osobní údaje označené hvězdičkou * jsou povinné. Potřebujeme je pro realizaci výběrového řízení na tuto pracovní pozici. Před odesláním Vaší žádosti máte možnost také souhlasit s tím, abychom Vám dali v budoucnu vědět, když bude u nás volná i jiná obdobná pozice. Vámi poskytnuté osobní údaje bude zpracovávat společnost Continental Barum, s.r.o. Objízdná 1628, 765 02 Otrokovice, IČ: 45788235, v postavení správce (dále jen „správce“ nebo „my“), a to v souladu s platnou legislativou, zejména Obecním nařízením o ochraně osobních údajů EU 2016/679 ("GDPR"). Zpracování osobních údajů bude pro správce provádět společnost LMC s.r.o., se sídlem Jankovcova 1569/2c, 17000 Praha 7, IČO: 264 41 381, jakožto zpracovatel, prostřednictvím svých elektronických systémů. Zobrazit více

Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem výběrového řízení a následného uzavření smlouvy mezi Vámi a správcem, pokud budete ve výběrovém řízení úspěšní. V případě neúspěchu správce Vaše osobní údaje vymaže / zlikviduje neprodleně po ukončení výběrového řízení, pokud jste správci neudělili souhlas se zařazením do databáze uchazečů o zaměstnání (zaškrtnutím příslušného políčka).
V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů správcem máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům dle čl. 15 GDPR, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů dle čl. 16 GDPR, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, dle čl. 17 GDPR, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech dle čl. 18 GDPR, (v) na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR, (vi) na vznesení námitky proti zpracování Vašich osobních údajů podle článku 21 GDPR z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace, a (vii) právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, zejména pokud by správce nevyhověl Vaší žádosti nebo nevysvětlil, proč takové žádosti nelze vyhovět.
V případě dalších otázek ohledem ochrany a zpracování Vašich osobních údajů můžete kontaktovat správce na mailové adrese gdpr@barum.cz.

Další informace o zpracování údajů společností LMC s.r.o., IČO: 264 41 381, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů Jan Svoboda, e-mail: dpo@lmc.eu, resp. jsou dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.

Osobní údaje
Kontaktní údaje
Komentáře a přílohy
Nastavení cookies